INFORMACJE


ZWROTY I REKLAMACJE


Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu z zastrzeżeniem zdania następnego.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


Do zwracanego produktu należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy i otrzymaną z produktem fakturę/pragon. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego w formularzu zwrotu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie formularza reklamacji z dokładnym opisem zauważonych uszkodzeń lub braków i przesłanie go na adres mailowy lili@lililiving.com lub adres korespondencyjny Lili Living ul. Mickiewicza 69 01-625 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Lili Living w terminie 14 dni.