REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.lililiving.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego www.lililiving.com zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów jak również uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2/ W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

a. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. lili@lililiving.com
c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
d. Koszyk – udostępniona dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
f. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego www.lililiving.com oraz jej podstrony;
g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie.
h. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;
i. Sprzedawca – Bartosz Jaworski, ul. Mickiewicza 69, 01-625 Warszawa, NIP: 525-217-04-77, tel. +48 574 188 274
j. Umowa – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lub świadczenie usług prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym.
k. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, w którym Klient określa jej szczegóły.

3/ Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

4/ Informację na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Sprzedawcę zostały określone w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr.1 do Regulaminu

5/ Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6/ Momentem zawarcia Umowy jest moment otrzymania przez Klienta Powiadomienia o przyjęciu złożonego zamówienia.

7/ Czas realizacji Zamówienia wskazany w ofercie Sprzedawcy należy liczyć od dnia otrzymania Powiadomienia o przyjęciu złożonego zamówienia.

§2 REJESTRACJA

1/ W Sklepie Internetowym złożenie zamówienia możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Klienta jak również bez obowiązku rejestracji jako Klient niezalogowany.

2/ Klient może dokonać rejestracji poprzez wpisanie adresu mailowego oraz kliknięcie opcji STWÓRZ KONTO.

3/ Aby dokończyć procedurę Rejestracji Klient jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi. Ważne aby dane te były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego Zamówienia.

4/ Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i utworzenia Konta i kliknięciu przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ, Klient otrzymuje na swój adres mailowy Powiadomienie potwierdzające rejestrację.

5/ Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

6/ W ramach Konta Klienta, Klient ma możliwość dokonywania zmian w wprowadzonych danych osobowych oraz sprawdzać historię swoich zamówień i płatności.

§3 ZAMÓWIENIA

1/ Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta.

2/ W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy wybrać interesujący nas Produkt z oferty Sprzedawcy jego kolor i ilość oraz dodać go do Koszyka klikając na podstronie Produktu opcję DODAJ DO KOSZYKA.

3/ Koszyk jest przestrzenią Serwisu pozwalającą przy pomocy interaktywnego formularza na precyzyjne określenie między innymi ilości zamawianych Produktów, ich dostępność, cenę jednostkową oraz podatek.

4/ Po zakończeniu wyboru Produktów z oferty Sprzedawcy w celu realizacji Zamówienia należy wejść do Koszyka, gdzie uzyskamy informację na temat wybranego przez nas produktu, jego ceny, dostępności w magazynie, ilości, cenie brutto, wysokości podatku etc. Aby przejść do realizacji zamówienia należy kliknąć opcję PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5/ Po kliknięciu wyżej wymienionej opcji Klient zostanie przekierowany do interaktywnego formularza Zamówienia, w którym powinien zalogować się jeżeli wcześniej utworzył konto, utworzyć konto lub uzupełnić wymagane dane adresowe bez rejestracji. Kolejno formularz Zamówienia będzie prowadził klienta poprzez zakładkę adresy, wysyłka oraz płatności.

6/ W każdym momencie wypełniania interaktywnego formularza Klient ma możliwość powrotu do Sklepu Internetowego i kontynuowanie zakupów poprzez kliknięcie opcji KONTYNUUJ ZAKUPY.

7/ Ostateczne potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisku ZAMÓW I ZAPŁAĆ.

8/ Potwierdzeniem złożenia Zamówienia są Powiadomienia informujące o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

9/ Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta odpowiednie Powiadomienie. Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

10/ Sprzedawca przewiduje możliwość udostępnia Klientowi próbek materiałów za dodatkową opłatą jak również oferuje możliwość składania Zamówień indywidualnych dotyczących wyboru dowolnego koloru tapicerki (innego niż dostępne w standardowej ofercie) za dodatkową opłatą określaną indywidualnie w zależności od wyboru materiału. W celu złożenia indywidualnego Zamówienia należy się skontaktować bezpośrednio ze Sprzedawcą.

11/ Zdjęcia Produktów przedstawione na stronie Sklepu Internetowego są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych w ofercie Sprzedawcy. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia Produktu.

12/ W przypadku domawiania przez Klienta Produktu mebla tapicerowanego pokrytego tkaniną w takim samym kolorze jak zakupione już meble należy liczyć się z możliwością wystąpienia różnicy w odcieniach wybranej tkaniny.

13/ Klient przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez Sprzedawcę, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu.

14/ Drewno jest materiałem naturalnym w związku z czym charakteryzuje się nieskończoną różnorodnością pod kątem wyglądu. W związku z zastosowaniem takiego naturalnego materiału mogą wystąpić różnice w usłojeniu a tym samym wybarwieniu zarówno pomiędzy fotelami, fotelami i podnóżkami jak i w ramach elementów pojedynczego fotela. Wynika to z faktu, że dwa znajdujące się obok siebie elementy drewniane zawsze będą miały indywidualną strukturę, usłojenie, przekrój czy odcień.

§4 PŁATNOŚCI

1/ Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a. Przelewem, e-transferem lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24
Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy do rozliczeń w EURO. Nr rachunku – IBAN L 58 1090 1030 0000 0001 3416 4126, Kod SWIFT banku – WBKPPLPP, prowadzone przez Bank Zachodni WBK;

2/ Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone wyłącznie przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy lub kartą kredytową za pośrednictwem system Przelewy24.

3/ Klient ma możliwość wyboru jednego z powyższych sposobów płatności podczas wypełniania interaktywnego formularza Zamówienia w Koszyku.

4/ Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w sytuacji, gdy po 14 dniach roboczych od przyjęcia zamówienia Klient nie dokona płatności w przypadku transakcji międzynarodowej oraz po 7 dniach roboczych od przyjęcia Zamówienia w przypadku transakcji krajowej.

5/ Sprzedaż Produktów jest dokumentowana przez Sprzedawcę poprzez wystawienie paragonu lub faktury VAT.

6/ Klient będący czynnym płatnikiem VAT-UE, może zażądać faktury VAT 0% poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru. Uniemożliwia to dokonanie płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Po kontynuacji zakupu przez Klienta, Sprzedawca otrzyma jego dane adresowe, które następnie zostaną zweryfikowane. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, celem finalizacji zamówienia lub zawiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach.

7/ Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§5 DOSTAWA

1/ Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana za pomocą Przesyłki Kurierskiej.

2/ Koszty dostawy ponosi Sprzedawca zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania interaktywnego Formularza z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.

3/ W przypadku, gdy adres dostawy określony przez Klienta w formularzu Zamówienia nie znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Po kontynuacji zakupu przez Klienta, Sprzedawca otrzyma jego dane adresowe. Sprzedawca określi koszt oraz czas dostawy Produktów i skontaktuje się z Klientem indywidualnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, celem finalizacji zamówienia.

4/ Produkty zakupione z oferty Sprzedawcy są bardzo delikatne. Klient jest proszony, aby przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera zapoznał się w pierwszej kolejności z instrukcją odbioru przesyłki umieszczoną w dostarczanej przesyłce. Następnie Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§6 REKLAMACJE

1/ Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2/ Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3/ Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

4/ Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.

5/ Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1/ Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

2/ Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3/ Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.

4/ Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy

5/ Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru zakupionego Produktu po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy we własnym zakresie w przypadku, gdy Produkt znajduje się w odległości 30 km od siedziby Sprzedawcy. W celu skorzystania z tej możliwości należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

6/ Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

7/ Zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 4 powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1/ Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2/ Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3/ Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4/ Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2/ Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

1.stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2.powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3/ Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4/ Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.

5/ Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 stycznia 2017 roku do odwołania.